Zadržela vám policie neoprávněně řidičský průkaz? Máte nárok na náhradu škody od státu

08. května 2021 Případové studie

Pokud je vám neoprávněně zabaven řidičský průkaz, náleží vám náhrada škody od státu. Potvrzuje to nedávný případ, který řešil Ústavní soud. Ten dal za pravdu řidiči, který požadoval odškodnění za zadržení řidičského průkazu po falešně pozitivním testu na drogy.

Řidičské doklady O řidičák můžete přijít, i když jste se nijak neprovinili. Za způsobenou škodu by vám sice mělo náležet odškodné, ale domoci se ho nemusí být vůbec jednoduché.

Řidiči osobního vozidla byl při silniční kontrole proveden orientační test na drogy DrugWipe, který vyšel pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Policisté zabavili řidiči hned na místě řidičský průkaz. Ten ale s výsledkem nesouhlasil a na výzvu policistů se následně podrobil vyšetření v nemocnici. Rozbory vzorků moči a krve ve zdravotnickém zařízení vyšly shodně negativní a vyloučily užití drog. Bylo tak potvrzeno, že výsledek orientačního testu na drogy byl falešně pozitivní. Zde se začal psát následný soudní spor, jelikož stát řidiči zabavený řidičský průkaz zadržoval a znemožňoval mu tak řízení motorových vozidel téměř měsíc.

Poškozený přišel o možnost podnikání, žádost o odškodnění mu ale soud zamítl

Již z názvu „orientační test“ vyplývá, že tyto testy na drogy nejsou stoprocentně spolehlivé. S falešnou pozitivitou je nutné počítat a jedná se o poměrně běžnou, nicméně nepříjemnou záležitost. Pro daného řidiče byla situace o to nepříjemnější, že se živil podnikatelskou činností, při které jsou cesty motorovým vozidlem hlavním bodem a náplní jeho práce. Stát mu tedy v podstatě znemožnil plnohodnotný výkon jeho podnikání.

Poškozenému byl řidičský průkaz zabaven 6. 5. 2018 a vrácen mu byl až 4. 6. 2018. Žádal proto o zaplacení náhrady škody a také zaplacení nákladů řízení a nákladů na obhájce. Městský soud v Praze poškozenému tuto náhradu ve výši 30 000 Kč a uhrazení nákladů řízení a nákladů na obhájce přiznal. Obvodní soud však rozhodnutí tohoto soudu zrušil a změnil tak, že žaloba je nedůvodná a poškozený řidič na náhradu škody nemá nárok.

Následky falešně pozitivního testu nemůže nést kontrolovaný občan

Celý případ se nakonec dostal až k Ústavnímu soudu, který celou věc důkladně přezkoumal, aby tak mohl dojít k jednoznačnému závěru. Ten konstatoval, že poškozený řidič nebyl při řízení motorových vozidel pod vlivem žádných návykových látek, což vyplývá z výsledku imunochemického vyšetření moči a odběru krve, jejíž toxikologické vyšetření bylo rovněž negativní. Řidiči byl tedy na dobu přibližně jednoho měsíce zadržen orgány veřejné moci řidičský průkaz, přestože nejednal jakkoli protiprávně. Nejen z pohledu zákona, ale také z pohledu obecné slušnosti udělal vše zcela správně (dokonce se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření, což není vždy obvyklé), aby prokázal svou nevinnu.

Klíčovou otázkou pro posouzení celé věci tedy bylo jen to, kdo je zodpovědný za výsledek falešně pozitivního testu DrugWipe a jeho případné důsledky. Zde Ústavní soud shledal, že se prokazatelně jednalo o nesprávný úřední postup státu a je nepřípustné, aby jakékoliv následky falešně pozitivního testu nesl jednotlivec.

Ústavní soud tedy nakonec zrušil rozhodnutí Městského soudu a dal poškozenému řidiči za pravdu s tím, že mu náhrada škody jednoznačně náleží. Nyní se bude zjišťovat, jaká škoda vznikla v důsledku nesprávného úředního postupu a s ním souvisejícího zásahu do základních práv občana.

Máte podobnou zkušenost? Neváhejte se na nás obrátit, náš advokátní tým vám rád pomůže domoci se svých práv!

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ