Maximální finanční odškodnění
pro oběti a poškozené

Pomáháme poškozeným získat
maximální finanční odškodnění

Víte, že pokud jste utrpěli škodu na zdraví nebo jinou újmu, může vám vzniknout nárok na získání vysokého finančního odškodnění? Pojišťovny nebo ti, kdo škodu způsobili, ale většinou nejsou ochotni způsobenou škodu dobrovolně nahradit a je potřeba se svých nároků domáhat. Většina poškozených, kteří se rozhodnou uplatňovat své nároky sami, však získá pouze zlomek odškodného, na které mají nárok, nebo nedostanou dokonce žádnou finanční kompenzaci.

My jsme připraveni pomoct vám získat odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží. Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech. Dokážeme vám zajistit až několikanásobnou výši odškodnění, než kdybyste uplatňovali své nároky sami. O nic se přitom nemusíte starat – my za vás zařídíme vše potřebné.

Jak to funguje
  • Paní Evě jsme pomohli získat 800 000 Kč

    „Děkuji vám, že jste se postarali o úspěšné vyřízení mého odškodnění.“

    Pokračování

Bez získaného odškodnění žádná odměna pro nás!

Využití našich služeb je bez rizika. Jestliže pro vás odškodnění nezískáme, nebudeme si za naše služby účtovat žádnou odměnu. Odměna za vykonanou práci nám bude náležet pouze v případě úspěšného přiznání vašeho odškodnění.

Nezávazná konzultace zdarma

Pokud jste vy nebo váš blízký utrpěli škodu na zdraví nebo jinou újmu, neváhejte nás oslovit. Poskytneme vám potřebné informace o vašich právech a nárocích, seznámíme vás s průběhem vymáhání odškodění, posoudíme vaše nároky a vysvětlíme vám, jak vám můžeme pomoci získat maximální odškodnění. Konzultace je bezplatná, a to bez ohledu na to, zda se rozhodnete našich služeb využít či nikoliv.

Chci získat maximální odškodnění

Věděli jste, že…

  • …řada poškozených své nároky vůbec neuplatňuje? Poškození často nemají nejmenší tušení o svých nárocích, takže o jejich uplatnění buď vůbec nepožádají, nebo se pokusí uplatnit pouze jejich část.

  • …se o svých nárocích od pojišťovny nedozvíte? Pojišťovny poškozeným jejich práva samy od sebe nesdělují, jelikož platba odškodného není v jejich zájmu.

  • …většina poškozených získá bez odborného zastoupení mnohem nižší odškodnění? Často je vyplacená částka nižší o 60 a více procent.

  • …výše odškodnění za ztížení společenského uplatnění není závislá jen na rozsahu trvalých následků? Náhrada škody se odvíjí také od věku poškozeného či míry zapojení do společenských aktivit.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadat případ