O nás

Staráme se o to, abyste vy či vaší blízcí získali co nejvyšší finanční kompenzaci za utrpěnou škodu na zdraví či na majetku.

Máme zkušenost nejen s profesní stránkou získávání odškodnění, ale rovněž vlastní zkušenost z našeho soukromého života, která také stála na počátku našeho vzniku. Chápeme, jak je pro poškozené často obtížné popasovat se s nastalou situací a zvládnout ji nejen z psychického, ale též finančního hlediska. Chceme vám tak být v těžkých chvílích skutečným partnerem, a ne pouhým poskytovatelem služeb.

Během naší praxe jsme vyřešili řadu případů standardních i méně standardních. Každá další zkušenost přitom přispěla k tomu, abychom co nejlépe pomohli při řešení podobných situací také dalším poškozeným a stali se opravdovými specialisty na problematiku odškodňování a náhrady újmy. Nechte si od nás pomoci i vy.

Vysoká úspěšnost

Během naší praxe jsme vyřešili řadu případů standardních i méně standardních.

Nic neriskujete

Jestliže pro vás odškodné nezískáme, neúčtujeme si za naše služby odměnu.

Nezávazná konzultace zdarma

Konzultace je zdarma bez ohledu na to, zda se rozhodnete našich služeb využít či nikoliv.

Co získáte spoluprací s námi?

Několik důvodů, proč stojí za to nám důvěřovat a využít našich služeb:

 1. Žádné odškodnění, žádná odměna pro nás

  Když nevymůžeme vaše odškodnění, nic nám za naše služby při vyřizování odškodnění neplatíte. Odměna nám připadne, pouze pokud vám bude odškodnění úspěšně přiznáno. Na výši odměny se vždy domluvíme předem a její výše je neměnná, což je také podloženo písemnou smlouvou.

 2. Je to jednoduché

  Většinu věcí můžete vyřešit z pohodlí domova, a to od předání základních informací přes konzultace, které mohou proběhnout po telefonu nebo elektronickou cestou, až po vyplacení odškodnění, která vám zašleme na váš účet. Pokud naopak preferujete osobní jednání, rádi se s vámi setkáme.

 3. Ušetříte čas

  Většinu záležitostí zvládneme vyřešit za vás, a to velmi rychle. Vaše nároky se budeme snažit uplatnit primárně mimosoudně, díky čemuž můžete získat finanční odškodnění ve velmi krátkém čase. Zároveň se však nebojíme sáhnout po žalobě a vymoci vám náhradu škody i před soudem.

 4. Získáte všechny druhy náhrad

  Uplatníme veškeré vaše zákonné nároky na získání odškodnění, vč. bolestného, ošetřovného, ztráty na výdělku, ušlého zisku, náhrady cestovného, věcných škod, trvalých následků, poplatků u lékaře, léčebných výloh, rehabilitačních zákroků, psychické újmy a dalších.

 5. Získáte maximální odškodné

  Máme bohaté zkušenosti s vymáháním odškodného a spolupracujeme s prověřenými odborníky z oblasti advokacie a posudkovými lékaři. Díky tomu vám dokážeme zajistit odškodnění v maximální možné výši.

 6. Jsme úspěšní

  Na naše služby se můžete vždy spolehnout. Klientům vymůžeme odškodnění nebo zajistíme jeho zvýšení v naprosté většině řešených případů. Pomůžeme vám i v případě, že vám již bylo odškodnění vyplaceno, ale jeho výše nebyla adekvátní.

 7. Řešení na míru vašemu případu

  Po získání potřebných informací a podkladů případ nejprve důkladně vyhodnotíme a následně navrhneme nejvýhodnější řešení, které bude odpovídat vašim potřebám.

 8. O všem vás informujeme

  Během celého průběhu získávání odškodnění vás podrobně informujeme o všech jednotlivých krocích. Víme, že nejistota vám na klidu nepřidá. S námi vždy víte, v jaké fázi se váš případ aktuálně nachází.

 9. Jednáme eticky

  Postupujeme nejen v souladu s právním řádem, ale nadto se řídíme ještě vlastním etickým kodexem.

Jaké je naše poslání?

Naším posláním je pomoc poškozeným klientům ve zvládání obtížných situací, kdy u nich nebo u jejich blízkých došlo ke vzniku škody na zdraví, nemajetkové újmy nebo škody na jejich majetku. Vzniklou újmu sice již nevrátíme, ale pomůžeme poškozeným alespoň získat finanční kompenzaci, která jim náleží.

Naše etické zásady

 • Chovejme respekt ke všem našim klientům a partnerům, jednejme s nimi přesně tak, jak bychom si to přáli my od nich.

 • Jednejme otevřeně a čestně, poskytujme pouze pravdivé a nezavádějící informace.

 • Snažme se vždy komunikovat jasně, jednoduše a srozumitelně, aby tomu porozuměl i úplný laik.

 • Věnujme každému klientovi stejnou péči.

 • Spokojenost našich klientů je prioritní. Jednejme vždy v jejich zájmu.

 • Snažme se vcítit do těžké situace, ve které se naši klienti ocitli. Jednejme s nimi citlivě a s pochopením.

 • Zachovávejme naprostou diskrétnost. Nikdy nezneužijme citlivé informace, které zjistíme během řešení případů našich klientů a dbejme na zvýšenou bezpečnost zaručující ochranu před možným zneužitím třetími osobami.

 • Dbejme o svůj rozvoj, a to jak odborný, tak i osobní. Díky osobnímu růstu dokážeme být nejen lepšími pracovníky, ale především lidmi.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadat případ