Etické zásady

Etické zásady

  • Chovejme respekt ke všem našim klientům a partnerům, jednejme s nimi přesně tak, jak bychom si to přáli my od nich.
  • Jednejme otevřeně a čestně, poskytujme pouze pravdivé a nezavádějící informace.
  • Snažme se vždy komunikovat jasně, jednoduše a srozumitelně, aby tomu porozuměl i úplný laik.
  • Věnujme každému klientovi stejnou péči.
  • Spokojenost našich klientů je prioritní. Jednejme vždy v jejich zájmu.
  • Dbejme o svůj rozvoj, a to jak odborný, tak i osobní. Díky osobnímu růstu dokážeme být nejen lepšími pracovníky, ale především lidmi.
  • Zachovávejme naprostou diskrétnost. Nikdy nezneužijme citlivé informace, které zjistíme během řešení případů našich klientů a dbejme na zvýšenou bezpečnost zaručující ochranu před možným zneužitím třetími osobami.
  • Snažme se vcítit do těžké situace, ve které se naši klienti ocitli. Jednejme s nimi citlivě a s pochopením.