Spolupráce

Hledáme nové a otevřené kolegy, kterým nabízíme nenáročnou obchodní spolupráci v oblasti odškodňování poškozených osob. Při aktivním přístupu můžete dosáhnout vysokých výdělků, a ještě vás může těšit, že jste poškozeným pomohli k dosažení jejich zákonných nároků.

Pomáhejte s námi

Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci, ale je možné s námi spolupracovat i jednorázově, např. při pomoci příbuzným, přátelům, kamarádům, známým, sousedům, kolegům z práce…

Nemusíte se obávat, že byste museli vtíravě nabízet nevyžádanou službu. Poškození bývají za naše doporučení velmi vděční, jelikož většinou vůbec nemají tušení, že jim mohou být vyplaceny peníze za jejich úraz nebo jinou újmu. Ještě překvapenější pak jsou, když se dozví výši částky, kterou mohou s naší pomocí získat.

Poškození ani vy se navíc nemusíte prakticky vůbec o nic starat; téměř vše zařídíme a následně požadovaným způsobem zašleme poškozenému jeho odškodnění a vám odměnu za jeho doporučení.

Chci pomáhat poškozeným