Grafika WHO vám názorně ukáže, jak se na silnicích umírá

06. května 2019 Dopravní nehody

Každých 23 vteřin při dopravní nehodě někdo zemře a počet úmrtí na silnicích navíc dlouhodobě roste. Nejhůře jsou na tom oblasti jihovýchodní Asie, Středního východu a Afriky. V České republice se ale situace lepší. Statistická data úmrtí na silnicích přehledně zobrazuje grafika WHO.

Mapa s informacemi o počtu úmrtí na silnicích Čísla mrtvých na silnicích jsou alarmující hlavně v Africe a Asii. U nás počet úmrtí při dopravních nehodách dlouhodobě klesá.

Světová zdravotnická organizace na základě zprávy o stavu bezpečnosti silničního provozu za rok 2018 vytvořila přehledné grafické zobrazení statistických dat o úmrtí na silnicích.

Každých 23 sekund na silnici někdo zemře

Z grafiky se můžete okamžitě dozvědět, jak rychle obětí na silnicích přibývá. Celosvětově na silnicích dojde k úmrtí každých 23 vteřin. Rychlost však můžete zjistit také pro jednotlivé skupiny účastníků silničního provozu – uživatele automobilů, motorkáře, cyklisty nebo chodce.

Grafika umožňuje zobrazovat statistická data pro různé země, včetně České republiky. Údaje berte s mírnou rezervou, jelikož nemusejí být zcela přesná.

Počet mrtvých při nehodách celosvětově roste, v ČR však klesá

Celosvětově počet úmrtí na silnicích neustále roste, přičemž nejhůře si v této statistice vedou země Afriky, Středního východu a jihovýchodní Asie. V České republice naopak počet mrtvých při dopravních nehodách dlouhodobě klesá.

Celosvětově na silnicích zemře asi 1,35 milionu lidí za rok, což znamená téměř 3 700 obětí za jediný den.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ