I jako drobný podnikatel máte právo na náhradu ušlého zisku

Ústavní soud vyhověl stížnosti kominíka, který se u soudů nižších instancí domáhal náhrady ušlého zisku kvůli jeho trestnímu stíhání. Stíhání bylo zastaveno, nižší soudy však muži náhradu za ušlý zisk nepřiznaly s odůvodněním, že jeho výši nelze jednoznačně určit. Ústavní soud jejich rozhodnutí zrušil, jelikož porušovaly ústavně zaručené právo na náhradu škody.

Silueta kominíka stojícího na střeše vedle komínu

Proti kominíkovi bylo vedeno trestní stíhán, které však bylo nakonec zastaveno a došlo k zproštění jeho obžaloby. Kominík požadoval náhradu škody za svou obhajobu a rovněž ušlý zisk za dobu 12 dnů v celkové výši 18 321,60 Kč.

Ušlý zisk není potřeba dokládat smlouvami nebo zakázkami

Obvodní soud rozhodl, že ušlý zisk nelze stanovit, a tedy ho nelze ani nahradit. Odůvodněním bylo, že kominík nedoložil konkrétní zakázky, o které kvůli svému trestnímu stíhání přišel. Kominík však ve své žádosti o náhradu škody uvedl své daňové přiznání za rok 2014, ze kterého po odečtení sobot, neděl, státních svátků a dovolené spočítal svůj průměrný denní výdělek.

Obvodní soud toto zamítl, avšak Ústavní soud se případem zabýval a dospěl k opačnému závěru. Podle něj u takto malých podnikatelů nelze ušlý zisk dokládat konkrétními zakázkami. Činnost podnikatele je širší a malý podnikatel by jednoznačně čas, který strávil řešením svého trestního stíhání, využil jinou činností vedoucí k zisku. Sám kominík poukazoval např. na obstarávání zakázek, nákup materiálu, vedení dokumentace apod.

Ušlý zisk nemusejí dokládat ani další drobní podnikatelé

Jiným případem, kdy nelze dokazovat konkrétní zisk malého podnikatele, může být například uzavření restaurace. Majitel restaurace nemá možnost prokázat konkrétní ušlý zisk, jelikož sám nemůže vědět, kolik zákazníků by mu v daný den přišlo do restaurace a jakou by v restauraci měli útratu. V takovém případě by se ušlý zisk počítal stejným způsobem jako v případě kominíka.

Dle Ústavního soudu není zásadní, zda podnikatel dokáže vykázat konkrétní smlouvu či podnikatelskou příležitost, o kterou v důsledku vedeného trestního stíhání přišel. Podstatnou je skutečnost, že v souvislosti s úkony trestního stíhání nemohl vykonávat podnikatelskou činnost a tím byl připraven o svůj zisk z podnikání.

V projednávané věci bylo rozhodující, že se nepotvrdilo původní podezření, že kominík spáchal trestný čin, kvůli němuž se stal účastníkem trestního řízení. Náhrada škody tedy kominíkovi podle Ústavního soudu náleží.  Otázkou jen zůstává, v jaké výši by mu tato náhrada měla být přiznána. Z toho důvodu se budou obecné soudy případem znovu zabývat.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ