I vnoučata mají nárok na odškodnění

Až k nejvyššímu soudu se dostal případ dvou děvčátek, které požadovaly odškodnění za tragickou smrt jejich dědečka. Nejvyšší soud jim ve svém rozhodnutí i přes jejich relativně nízký věk vyhověl a zpřesnil tak podmínky, za kterých poškozeným vzniká nárok na získání odškodného.

Nejvyšší soud se před časem zabýval případem náhrady nemajetkové újmy dvou nezletilých dívek, jimž zemřel dědeček při dopravní nehodě. Dívkám bylo v době nehody 11 a 21 měsíců. Mladší z dívek byla při nehodě zraněna a po nehodě se nacházela tři měsíce v kómatu. Nehodu způsobil otec jedné z dívek a žalovanou byla pojišťovna Allianz, u níž si viník vozidlo pojistil.

Žalobu dívek spolu s několika žalobami příbuzných Městský soud v Praze zamítl a toto rozhodnutí potvrdil i odvolací soud. V původním rozsudku měla každá z dívek nárok alespoň na částečné odškodné, odvolací soud však zrušil i to. Hlavním argumentem bylo, že podle soudu děti do 5 let věku neprožívají smrt blízké osoby tak jako dospělá osoba a jeho smrt pravděpodobně ani nezaznamenají.

Dívky se dovolaly k Nejvyššímu soudu a ten rozhodnutí odvolacího soudu změnil. Podle Nejvyššího soudu odvolací soud naprosto pominul skutečnost, že dědečkovi bylo v době nehody pouhých 51 let a bylo proto možné předpokládat, že jejich vztah by se nadále rozvíjel. Dědeček žil s dívkami ve společné domácnosti, finančně je podporoval a starší dívce nahrazoval otce. Kvůli nehodě tedy dívky přišly o možnost nadále rozvíjet svůj vztah s dědečkem a přišly o velmi blízkou osobu.

Pojišťovna Allianz oproti tomu tvrdila, že nárok na finanční zadostiučinění nevznikl, neboť u dívek nedošlo ke vzniku duševních útrap a nebylo prokázáno, zda by k útrapám v budoucnu vůbec dojít mohlo. Pojišťovna navrhla zamítnout dovolání, a to i vzhledem k blízkému příbuzenskému vztahu mezi žalobkyněmi a viníkem nehody.

Nejvyšší soud však dovolání vnuček vyhověl, jelikož odvolací soud celou věc posoudil v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí a nerespektoval ani judikaturu Ústavního soudu.

Bez ohledu na poměrně útlý věk obou dívek jim podle Nejvyššího soudu náhrada jednoznačně náleží. Starší z dívek podle Nejvyššího soudu již přítomnost, a tedy i následnou ztrátu blízké osoby, vnímat mohla. Ztráta dědečka se navíc v životě dívek rozhodně projeví, jelikož přišly o možnost láskyplné přítomnosti blízkého člověka, který by s nimi trávil čas, věnoval se jim a učil je, tak jak to prarodiče dělají. Každé z dívek tedy náleží náhrada 400 000 Kč, a to včetně úroků z prodlení, a dále náhrada za náklady, které byly vynaloženy na zastupování dívek advokáty před soudem.

Rozhodnutím nejvyššího soudu současně došlo k dalšímu zpřesnění podmínek, k nimž musejí obecné soudy podobných případech přihlížet.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ