Jak je to s alkoholem za volantem u nás a v Evropě?

03. února 2020 Dopravní nehody

V posledních letech se stále častěji diskutuje o problému alkoholu za volantem. Loni na českých silnicích zavinili řidiči s alkoholem v krvi více než 4 600 dopravních nehod. Podnapilí řidiči musejí počítat s tím, že budou za své nebezpečné jednání potrestáni. V jiných evropských státech by jim však hrozily ještě mnohem tvrdší tresty.

Mapa Evropy, na které stojí sklenice s alkoholem V některých evropských zemích smíte sednou za volat i po několika skleničkách. Když to však přeženete, můžete přijít o řidičák i auto.

V Evropě se situace s alkoholem za volantem liší stát od státu. Rozdílné je jak povolené množství alkoholu v krvi, tak výše trestů za její překročení. Zatímco některé země preferují přísný postoj vůči alkoholu za volantem, jiné se snaží kombinovat určitou míru alkoholu s vysokými pokutami pro ty, kteří tuto hranici překročí.

U nás nic, v Británii pět panáků

V 11 zemích Evropy, včetně Česka, platí nulová nebo velmi nízká tolerance alkoholu za volantem. Těchto zemí je však menšina.

Většina zemí, celkem 25, má povolenou hranici 0,5 promile alkoholu v krvi. Naproti tomu v Británii a na Kypru je tato hranice nastavena na 0,8 promile, což pro představu mohou být i tři piva.

Pokuty, zákazy řízení i vězení

I když některé státy mají vyšší povolenou hranici alkoholu, pokuty za její překročení mohou být velmi vysoké. Například ve Francii může řidič zaplatit pokutu až 4 500 eur, v Lucembursku až 10 000 eur a v Belgii dokonce ještě o 1 000 eur více.

Kromě finančních pokut musejí řidiči v některých zemích počítat i s dalšími postihy. Ve Francii může dojít k zabavení vozidla v případě závažné nehody s vysokým obsahem alkoholu v krvi. Ve Španělsku může být vozidlo zabaveno, pokud řidič odmítne podrobit se dechové zkoušce na alkohol.

Za jízdu pod vlivem alkoholu můžete v mnoha evropských zemích skončit také ve vězení. Ve Velké Británii, Finsku a Belgii hrozí řidičům vězení až na šest měsíců. V Lucembursku nebo České republice to může být dokonce až tři roky.

Kromě vězení může být dalším trestem zákaz řízení. Ve Finsku může být zákaz až dva roky, ve Francii tři roky a v Irsku, v případě opakovaného provinění, až čtyři roky. U nás hrozí opilcům za volantem až desetiletý zákaz řízení.

Přísnější tresty i v ČR?

V hrozí za jízdu v opilosti v porovnání s jinými evropskými zeměmi mírnější finanční postih. Je třeba se zamyslet nad tím, zda by se neměly zavést přísnější sankce i u nás. Přísnější tresty mohou mít preventivní účinek a mohou přispět ke snížení počtu nehod způsobených alkoholem.

Pokud se podíváme na situaci v Evropě, je jasné, že mnoho zemí bere problém s alkoholem za volantem vážně a snaží se tomuto problému hrozícími pokutami aktivně předcházet. Je na čase, aby i Česká republika začala v boji proti alkoholu za volantem přitvrzovat. Zvýšení pokuty na 75 000 Kč, které vláda zvažuje, však nemusí být dostatečné. Na českých silnicích přitom vinou opilých řidičů ročně zahyne asi 25 lidí.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ