Jak poznat otřes mozku? Hrozí nám při nehodách, při sportu i v práci

16. října 2023 Jiné zdravotní újmy

Otřes mozku je skryté nebezpečí, které může potkat kohokoli z nás – ať už na silnici, na sjezdovce nebo při práci Je proto klíčové vědět, jak příznaky otřesu mozku rozpoznat a co v takovém případě dělat.

Fotografie muže ve středním věku a dítěte s ochrannou přilbou na hlavě, kteří se dívají jeden na druhého Otřes mozku může doprovázet život ohrožující krvácení do mozku. Nebezpečným úrazům byste proto měli předcházet nasazením ochranné přilby.

Otřes mozku se může zdát na první pohled jako banální zranění. Vzniká při úderu do hlavy nebo hlavou do jiného předmětu. Při úderu dochází k otřesu mozkové tkáně a dočasnému omezení některých funkcí mozku.

Přestože otřes mozku zpravidla nevyžaduje žádné zvláštní ošetření a nedochází při něm k trvalým následkům, je jeho podceňování velkým rizikem. Může ho totiž doprovázet životu nebezpečné nitrolebeční krvácení, lidově označované jako krvácení do mozku. To může pacienta ohrozit na životě nebo mu způsobit trvalé poškození zdraví. Po každém větším úderu do hlavu proto raději neotálejte a ihned navštivte lékařskou ordinaci.

Jak poznáte otřes mozku?

Abyste byli schopni určit, zda se jedná o otřes mozku, je potřeba znát jeho příznaky. Otřes mozku však může být zrádný tím, že jeho vnější projevy nejsou vždy patrné. Zjevnou ránu nebo bouli na hlavě poraněného byste často hledali marně.

Pro otřes mozku je typická dočasná ztráta vědomí. Častá je také krátkodobá ztráta paměti, kdy si oběť nehody není schopna vzpomenout na poslední chvíle před nehodou. Postiženého by měl proto k lékaři doprovodit svědek nehody, který dokáže popsat její průběh či okolnosti.

Mezi další běžné projevy se řadí bolesti hlavy, závratě, otupělost, nevolnost a zvracení. Pokud se některé z těchto příznaků objeví, na nic nečekejte a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Při diagnostikovaném otřesu mozku je klíčový odpočinek. Po absolvování lékařského vyšetření by měl postižený minimalizovat fyzickou i mentální zátěž, tedy ležet, odpočívat a nenamáhat oči. Nedoporučuje se proto ani sledování televize nebo čtení.

U dětí dochází k poruchám zraku či ospalosti

Otřes mozku se nevyskytuje pouze u dospělých, ale velmi často také u dětí, a to zejména jako následek sportovních úrazů. U malých dětí může dojít k otřesu mozku i bez úderu do hlavy, například v důsledku nesprávné manipulaci nebo nadměrného třesení ve snaze dítě uklidnit.

Projevy otřesu mozku jsou u dětí podobné jako u dospělých. Navíc u nich může dojít k dočasné poruše zraku, změněnému chování či nadměrné spavosti.

Pokud vaše dítě utrpělo jakékoli poranění hlavy, je lepší být obezřetný. Bezodkladně jej doveďte k lékaři na ošetření. Ve většině případů je potřeba krátkodobá hospitalizace a pozorování.

Podobně jako u dospělých by dítě po propuštění z nemocnice mělo dodržovat klidový režim, tedy nechodit do školy a fyzicky se nenamáhat. Pacient by měl omezit také psychické aktivity, tedy například sledování televize nebo čtení.

Otřesu mozku je nejlepší předcházet

Nejlepším lékem proti otřesu mozku je prevence. Není bohužel možné předvídat všechny situace, při kterých může dojít k úderu do hlavy. Měli byste však nosit ochrannou přilbu všude tam, kde hrozí zvýšené riziko pádu či úrazu hlavy. To se netýká jen lyží, kola nebo jiných sportovních aktivit, ale také některých povolání, třeba stavebních dělníků.

Helma vás dokáže ochránit před neplánovanou návštěvou nemocnice a ušetřit vás nepříjemných projevů otřesu mozku.

Odškodnění při otřesu mozku

Při nehodě či úrazu, který vedl k otřesu mozku, máte nárok na odškodnění za vytrpěnou bolest. Hodnota odškodného závisí na tom, zda byl otřes mozku jen slabý, nebo byl úraz hlavy závažnější.

Dle metodiky Nejvyššího soudu pro odškodnění újmy na zdraví je lehký otřes mozku ohodnocen 20 body, těžký otřes mozku má pak hodnotu 60 bodů. V roce 2023 to odpovídá odškodnému přibližně ve výši 8 tisíc korun v případě lehkého otřesu mozku, resp. 23 a půl tisíce korun v případě těžkého otřesu mozku.

V případě, že jste utrpěli otřes mozku a chcete za něj získat náležité odškodnění, neváhejte se obrátit na naše specializované advokáty. Rádi vám poradíme, pomůžeme s posouzením i získáním náležité finanční kompenzace.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ