Jak vyřešit dopravní nehodu v zahraničí?

18. září 2021 Dopravní nehody

Všechny dopravní nehody s sebou přináší starosti a stres. Zvláště pak, přihodí-li se člověku v cizině, ať již na dovolené či na pracovní cestě. Jak v případě nehody mimo Českou republiku postupovat a na jaké zvláštnosti si dát pozor?

Rozrušený muž sedící před rozbitým automobilem po dopravní nehodě Při nehodě v zahraničí hlavně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Mohli byste se tak připravit o šanci získat za způsobenou škodu finanční kompenzaci.

Každý rok se v České republice odehraje zhruba 100 tisíc dopravních nehod. Mnoho lidí takovou událost zažilo, ať již z pozice přímého účastníka nebo svědka, a má tedy již zažitý postup chování. Málokdo už však uvažuje o tom, jak jednat, přihodí-li se autonehoda v zahraničí.

Před odjezdem se podívejte na zelenou kartu

Přestože dopravní nehodu nikdo neplánuje, je dobré vzít v potaz možnost, že se může přihodit každému, i sebezkušenějšímu řidiči.

Pokud běžně cestujete automobilem, s největší pravděpodobností máte i povinné ručení. Potvrzením o tom, že jste jeho plátcem, je tzv. zelená karta. S tou můžete bez potíží vycestovat do všech zemí Evropské unie, ale např. i Ruska, Izraele, Tuniska a dalších zemí uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí. Abyste však zjistili, ve kterých zemích zelená karta platí, nemusíte listovat právními předpisy. Je praktičtější se jednoduše podívat na seznam zemí uvedený na zadní straně zelené karty – pokud je některá ze zemí na tomto seznamu přeškrtnutá, zelená karta v ní neplatí.

Pokud hodláte navštívit zemi, ve které vaše povinné ručení (tedy zelená karta) neplatí, je potřeba sjednat si před cestou tzv. hraniční pojištění. To je obdoba běžného povinného ručení, jak jej známe. Vhodné je také obstarat si havarijní pojištění, které nemusí být roční, ale pouze krátkodobé – právě po dobu cesty do zahraničí.

V neposlední řadě je také důležité myslet na to, že ačkoliv je v mnoha zemích pro účast v dopravním provozu stanovena určitá legální hranice množství alkoholu v krvi, v případě nehody je v pojistném řízení ovlivnění návykovými látkami (byť malé) vždy přitěžující okolností.

Nezapomeňte si s sebou vzít formulář pro zaznamenání nehody

Kromě obligátní reflexní vesty, lékárničky či výstražného trojúhelníku je dobré mít pro případ nehody připravený v autě rovněž formulář záznamu o dopravní nehodě. Ideální je před jízdou doma vytisknout tento formulář v evropském vzoru, který je volně dostupný na internetu. Takový vzorový formulář je velice jednoduchý na vyplnění a s největší pravděpodobností bude právě takový vzor používat i další účastník nehody (jen v jiném jazyce). Záznam o nehodě stejně jako jakékoliv další protokoly v rámci řízení o nehodě vyplňujte česky.

Palubní kameru nechte raději doma

Mnoho řidičů také v autě vozí pro případ nehody palubní kameru. Avšak pozor – je důležité se před cestou ujistit, že je její použití v daném státě legální, případně za jakých podmínek je povolené natáčet.

Používání palubní kamery je zcela vyloučeno např. v Lucembursku. V Portugalsku ji nesmíte dokonce ani vlastnit. V jiných zemích pak platí různá pravidla pro zveřejňování záznamů z palubních kamer. Ve Francii nebo v Belgii je možné se záznamem nakládat pouze pro osobní účely, případně jej předat jako důkaz policii. Naproti tomu v Německu či Polsku je možné záznam publikovat veřejně, avšak s nutností zakrýt obličeje i registrační značky ostatních účastníků provozu.

Zajistěte bezpečnost všech zúčastněných a zavolejte policii

Základní věci, které je třeba učinit bezprostředně po dopravní nehodě, se v různých státech nijak zvlášť neliší. Opatrně vystoupit z auta, nasadit reflexní vestu, postavit výstražný trojúhelník a zkontrolovat, zda nikdo není zraněn, popř. poskytnout první pomoc. S posledním bodem pak souvisí nutnost přivolat k dopravní nehodě policii.

Konkrétní podmínky přivolání policie k dopravní nehodě však již závisí na právní úpravě dané země. Typickým kritériem je rozsah způsobené škody, kterou ale může být velmi obtížné odhadnout. Policii (popř. další složky záchranného systému) však raději přivolejte vždy, když při nehodě dojde k újmě na zdraví. Při cestě po EU (ale i Velké Británii, Švýcarsku a dalších zemích) je velkou výhodou unifikované telefonní číslo tísňové linky 112, díky němuž si nemusíte pamatovat národní tísňová čísla jednotlivých států.

V případě, že autonehoda blokuje provoz, je možné vozidla odsunout z místa nehody, pokud s tím souhlasí všichni účastníci. Zároveň je důležité vyznačit (např. křídou) postavení aut při nehodě, ideální je pořídit také fotografie.

Vše zdokumentujte a kontaktujte asistenční službu

Po zajištění bezpečnosti všech účastníků nehody je třeba vyměnit si navzájem osobní údaje (jméno, bydliště, SPZ, ale i telefonní číslo) a údaje o pojištění (číslo zelené karty, popř. pojistky). Nezapomeňte také na to, že řidič nemusí být vlastníkem vozidla – v takovém případě se snažte získat i údaje majitele.

V případě, že k nehodě není přivolána policie, je nutné vyplnit již zmíněný protokol o nehodě. Pokud policie na místo dorazí, protokol s vámi sepíší policisté. Opět radíme uvádět do protokolu vše v češtině, stejně jako nepodepisovat nic, čemu v cizím jazyce nerozumíte nebo s čím nesouhlasíte. V případě takového neporozumění nebo nesouhlasu je vhodné do protokolu sepsat (česky) své vlastní stanovisko.

Všechny kroky je vhodné konzultovat s vaším poskytovatelem povinného ručení, popř. havarijního pojištění. Kontaktní telefonní čísla naleznete vždy na zelené kartě, popř. na asistenční kartě, kterou dostanete ke sjednanému „havarijku“. Doporučujeme si tato čísla uložit do mobilního telefonu ještě před cestou. Vaše pojišťovna vás pak detailně provede všemi kroky pojistného řízení a postará se o komunikaci s pojišťovnami dalších účastníků nehody.

Získat odškodné může být velmi náročné

Ačkoliv pro případ dopravní nehody existují obecné zásady chování, které jsou jednotné pro všechny státy (zvláště v EU), je vždy vhodné se před cestou podrobněji seznámit s pravidly konkrétních zemí, které se chystáte navštívit. To sice nemusí být vždy úplně snadné, ale je to jednodušší než narychlo shánět pomoc až z auta odstaveného u krajnice někde v cizině. Platí také, že nejpovolanějším pomocníkem je vaše asistenční služba, na kterou byste se neměli váhat obrátit vždy, když si nebudete vědět rady.

Nezapomeňte, že i při dopravní nehodě v zahraničí vám může vzniknout nárok na odškodnění. Nečekejte však, že se situace vyřeší sama. Získat patřičné odškodné při dopravní nehodě v zahraničí může být ještě obtížnější, než je tomu v České republice. Neváhejte nás kontaktovat a nechte si pomoci buď od našich expertů, nebo od našich partnerských advokátních kanceláří, které se specializují na oblast odškodnění přímo v dané zemi.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ