Jako poškozený máte nárok i na úhradu nutných úprav bydlení. Nenechte se o ně připravit

Spravedlivou náhradu újmy v občanskoprávních vztazích lze vykládat mnoha způsoby. Podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu se jedná nejen o náklady na pomůcky, které pomáhají poškozenému udržet si i přes své postižení určitou samostatnost, ale i o náklady spojené se začleněním postižené osoby do společnosti, např. pojízdné plošiny nebo termoregulačního vytápění.

Cihlová zeď s ústředním topením, jejíž část je rozbitá a pod níž leží stavební suť červeno-černá ochranná pracovní sluchátka a bourací kladivo

Rozhodnutí se týkalo případu, kdy byli žalobkyně a její manžel při jízdě na motocyklu sraženi automobilem. Žalobkyně byla při nehodě těžce zraněna a musela jí být amputována pravá dolní končetina ve stehně, takže skončila s trvalými následky. Manžel žalobkyně nehodu nepřežil.

Cena věcí vás nároku na získání odškodnění nezbavuje

Po několikaměsíčním léčení v nemocnici byla žalobkyně propuštěna domů. Nebyla schopna se o sebe sama postarat, nezvládala si obstarat hygienu, připravit si jídlo, zatopit si, ani opatřovat nákupy. Nehoda ji prakticky uvěznila ve vlastním domě a nechala ji zcela odkázanou na pomoc ostatních. V této situaci se o matku staral její syn, který vše obstarával a snažil se zajistit bydlení tak, aby jeho matka byla alespoň částečně samostatná. To vyžadovalo značné náklady, které žalobkyně požadovala po žalované. Jednalo se o mechanický vozík, elektrický skútr, termoregulační topení, vestavbu pojízdné plošiny do domu a automobil s úpravou otočného sedadla spolujezdce.

Žalobkyně s náklady jako takovými souhlasila, avšak zpochybňovala jejich pořizovací cenu, která podle ní byla příliš vysoká a poukazovala na neúčelné a neekonomické vynaložení prostředků. Soud tuto možnost připustil a přezkoumával. Ve svém rozhodnutí ale zmiňuje, že vzniklou situaci syn žalobkyně musel vzhledem k okolnostem řešit rychle, a proto zdlouhavě nehledal věci, které budou mít co možná nejnižší pořizovací náklady. Dále soud také zdůraznil, že syn žalobkyně si na výběr kotle nechal vyhotovit doporučení firmy zabývající se touto problematikou a na instalaci plošiny si nechal vypracovat projekt, který nepředstavuje nadměrný luxus, ale je pouze standardním zařízením, jež umožňuje lidem s hendikepem vstup do domu bez cizí pomoci. Syn tedy vše potřebné konzultoval s odborníky a v dané časové tísni jednal v nejlepším zájmu své matky. Žalovaná navíc neposkytla soudu žádné důkazy či návrhy na levnější řešení, vše bylo jen v rámci spekulací.

Věci užívané dalšími osobami nemusejí být proplaceny v plné výši

Soud nakonec rozhodl tak, že žalovaná je povinna zaplatit 720 686 Kč, a to za pořízení termoregulačního topení a pojízdné plošiny. O uhrazení nákladů na pořízení automobilu s otočnou sedačkou spolujezdce bude soud ještě znovu jednat. Soud prozatím uznal, že vůz je pro žalobkyni také pomůckou k normálnějšímu životu. Vzhledem k tomu, že však vůz nikdy nebude řídit sama, bude ještě nutné přezkoumat, do jaké míry vůz využije poškozená a v jaké míře bude vůz sloužit i jako běžný dopravní prostředek pro ostatní členy rodiny.

Pokud by se vám stal podobný případ, nenechte se odbít nízkou částkou. Trvalé poškození zdraví, a tedy i ztížené uplatnění ve společnosti a s ním související sociální a duševní následky soud vždy pečlivě přezkoumává a každý případ posuzuje individuálně. Rádi vám pomůžeme nárokovat všechny náklady, které vám v souvislosti s utrpěným zraněním vznikly.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ