Kdo ponese odpovědnost, pokud váš potomek zraní na dětském táboře jiné dítě?

I tzv. rybička může být nebezpečnou věcí, kterou lze způsobit úraz a následnou újmu na zdraví. Přesvědčil se o tom malý účastník dětského tábora, jehož případem se nedávno zabýval Nejvyšší soud. Odpovědnost za nehodu nesou organizátoři tábora, kteří musejí chlapci uhradit statisícové odškodné. Soud ve svém rozhodnutí zdůraznil, že je nutné děti na rizika výslovně upozornit, vysvětlit jim je a jejich počínání kontrolovat.

Černobílá fotografie oka, ze kterého stéká slza

Devítiletý hoch na dětském táboře neúmyslně poranil dětským nožíkem oko jiného nezletilého chlapce. Z nehody si však zraněný chlapec odnesl trvalé následky. Ke zranění došlo večer, den před odjezdem z tábora. Vedoucí dětem vrátil dosud uschované nože, poté je spolu s dětmi uložil do zavazadel a dětem řekl, ať je ze zavazadel nevyndávají. Hoch však nožík opět vybalil a neúmyslně s ním zranil jiného chlapce.

Devítileté dítě viníkem být nemůže

Za nezletilé nese vždy odpovědnost zletilá osoba. Soud proto shledal vinným vedoucího, který dětem nože vrátil, a potrestal ho za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Pořadatelce tábora byla uložena povinnost uhradit chlapci bolestné ve výši 54 000 Kč a újmu pro budoucí ztížené společenské uplatnění ve výši 545 000 Kč.

Soud také shledal, že chlapec, který zranění způsobil, není spoluviníkem, jelikož devítileté dítě sice ví, že nožem může způsobit jisté zranění, ale nedokáže si uvědomit, jaký rozsah a důsledky může neopatrné zacházení s nožem mít.

Vedoucí podle soudu nejednal s potřebnou opatrností. Pořadatelka dětského tábora pak porušila prevenční povinnost, jelikož ze své pozice musí být schopna zajistit bezpečné podmínky pro aktivity dětí. Dohled nad dětmi sice nelze vykonávat dvacet čtyři hodin denně, avšak měla být věnována větší pozornost tomu, zda děti dodržují zákaz manipulace s vydanými nožíky.

Nad dětmi musí být na táboře zajištěn náležitý dohled

Nejvyšší soud také zmiňuje, že samotný fakt, že děti na letních táborech mají přístup k nožíkům, není nic špatného či zakázaného. Zdůraznil však, že pokud je nožík svěřen dítěti ve věku, ve kterém ještě není schopno předvídat následky svého jednání v plném rozsahu, musí být zajištěn dohled tak, aby k manipulaci s potenciálně nebezpečným předmětem nedocházelo mimo kontrolu zletilé a odpovědné osoby.

V daném případě však nebyl náležitý dozor zajištěn. Vydání nožíků den před odjezdem poté, co byly celou dobu bezpečně uloženy mimo dosah dětí, bylo hlavní příčinou neúmyslného ublížení. Pouhé upozornění vedoucího, že je děti nemají vyndávat ze zavazadel, kam je společně s nimi uložil, soud nepovažoval za dostatečné opatření. Dětem nebylo výslovně řečeno, že jejich užívání může být nebezpečné a následně nebyla provedena namátková kontrola, zda děti s nožíky nemanipulují.

Pokud byste se ocitli v podobné situaci jako rodina zraněného chlapce, neváhejte se na nás obrátit. Náš advokátní tým vám se získáním odpovídajícího odškodného rád pomůže.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ