Legislativní předpisy upravující oblast silničního provozu a dopravy. Znáte je?

26. září 2022 Dopravní nehody

Každý řidič pravděpodobně zná zákon o silničním provozu, který stanovuje pravidla silničního provozu. Další legislativní předpisy, které oblast silniční dopravy upravují, už zná mnohem méně řidičů. Jelikož ale neznalost zákona neomlouvá, připravili jsme pro vás přehled dalších zákonů, nařízení a vyhlášek, které se řidičům v mnoha případech mohou hodit.

Semafor Znát dopravní zákony a další předpisy je klíčové nejen pro bezpečnost všech účastníků silničního provozu, ale také pro ochranu jejich práv.

Téměř každý řidič je alespoň částečně seznámen se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Kromě tohoto zákona však upravují práva a povinnosti v silniční dopravě také další legislativní předpisy, zejména:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.;
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů;
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů;
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.;
 • vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem;
 • vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným;
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel;
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
 • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích;
 • vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel);
 • vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel;
 • vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.;
 • nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.

Neváhejte se na nás obrátit v případě nějaké nejasnosti ohledně výkladu předpisů. Naši advokátní pracovníci se vám rádi pokusí vaše otázky zodpovědět.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ