Naši advokáti se neustále vzdělávají, i v předvánočním čase

22. prosince 2021 Odškodněte mě!

Abychom pro vás dokázali získat maximální finanční odškodnění, dbáme na soustavné vzdělávání našich pracovníků. A ani předvánoční čas není žádnou výjimkou.

Dva výtisky závěrečné práce kurzu LL.M. položené na stole před adventním věncem se třemi hořícími svíčkami Někdo věnuje předvánoční čas pečení cukroví, někdo vzdělávání.

Na výši odškodnění má zásadní vliv rozsah a způsob uplatnění nároků. Proto při vymáhání odškodného hrají klíčovou roli zastupující advokáti. Aby pro vás dokázali získat co nejvyšší odškodné, musejí znát procesní fungování celého průběhu vymáhání, mít precizní znalost legislativy upravující oblast náhrady škody a být perfektně seznámeni s rozhodnutími soudů.

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky se snažíme, aby se každý náš advokát specializoval na konkrétní oblast náhrady škody (dopravní nehody, pracovní úrazy a nemoci z povolání, úrazy na veřejných místech, zranění při sportu, trestné činy ad.) a v této oblasti se dlouhodobě rozvíjel. Naše výchozí pozice pro vyjednávání bývá pak mnohem silnější, než když se poškození snaží odškodné získat vlastními silami.

Vzdělávání našich pracovníků probíhá skutečně po celý rok. Jen týden před Vánocemi dokončil jeden z našich advokátů, který se dlouhodobě specializuje na odškodňování dopravních nehod, závěrečnou práci kurzu LL.M. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zaměřenou na odškodnění osob, které měly s poškozeným blízký vztah.

Nyní náš tým však čeká týden zaslouženého vánočního odpočinku. I vám přejeme, abyste si užili vánoční svátky a konec roku bez nehod či jakýchkoliv jiných nepříjemností. Těšíme se, až budeme moci příští rok opět využít naše expertní znalosti ve prospěch vás, našich klientů.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ