Po nehodě máte šanci získat odškodnění za duševní útrapy. Domoci se ho je ale velmi obtížné

Občanský zákoník umožňuje obětem nehod vysoudit peníze za duševní útrapy. Domoci se odškodnění duševních útrap však není pro poškozené nic jednoduchého, o čemž se přesvědčil také pracovník údržby silnic, kterého srazil nákladní automobil. Postavil se za něj až Ústavní soud.

Dopravní značení používané při pracích na silnici Pracovník údržby silnic, kterého na dálnici srazil nákladní automobil, utrpěl nejen velmi vážná fyzická zranění, ale odnesla to i jeho psychika. Za psychické následky se však odškodnění dosud nedočkal.

V roce 2014 došlo na dálnici D8 k nešťastné události, při níž nákladní automobil srazil jednoho z pracovníků údržby silnic, který utrpěl řadu vážných zranění. Muž následkem nehody přišel o nohu, takže musel podstoupit dlouhou léčbu a následnou rehabilitaci. Navíc se u něj rozvinula posttraumatická stresová porucha a depresivní reakce. S bolestmi a dalšími obtížemi se potýká dodnes.

Obvodní soud pro Prahu 9 muži nejdříve přiznal finanční odškodnění od zaměstnavatele, a to ve formě bolestného a náhrady za ztížené společenské uplatnění v celkové výši 2,7 milionu korun. Muž však zažaloval také firmu provozující nákladní automobil, který ho srazil, a s tím nakonec uspěl u Ústavního soudu.

Máte nárok i na náhradu nemajetkové újmy, soudy se jí ale nechtějí zabývat

Podle platné právní úpravy je při újmě na zdraví možné vysoudit i tzv. nemajetkovou újmu. Nemajetková újma se netýká léčebných nákladů, bolestného či náhrady za zhoršení společenského uplatnění, ale má pokrývat právě duševní útrapy, trauma z prožité nehody, dopady na psychický stav poškozeného spojené s nehodou apod.

Obecné soudy se danou problematikou mnohdy nechtějí a odmítají zabývat i přesto, že poškozený detailně popíše dopady nehody na jeho psychiku. Podobnou zkušenost s přístupem soudů měl i sražený pracovník, jehož žádost o přiznání nemajetkové újmy nižší soudy zamítly.

Ústavní soud se však případem detailně zabýval, rozhodnutí nižších soudů zrušil a případ jim vrátil k dalšímu řízení, takže se mu musí znovu věnovat. Pracovník tak má naději na získání odškodnění i za duševní útrapy spojené s nehodou.

Získání odškodnění za duševní útrapy však není nikdy jednoduché. Pošramotila nehoda či úraz i vaši psychiku? Neváhejte se na nás obrátit. Dohlédneme na to, abyste získali takové odškodnění, které bude spravedlivé a odpovídající duševním útrapám, které právě prožíváte.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ