Pomůžeme vám s náhradou škody za koronavirus

24. března 2020 Odškodněte mě!

Stále častěji se na nás obracíte s dotazy a žádostmi o pomoc se získáním náhrady škody způsobené v důsledku mimořádných opatření proti koronaviru. Náš advokátní tým je připraven vám při uplatnění vašich nároků na odškodnění podat pomocnou ruku.

Žlutý sloupcový graf s klesajícím trendem v roce 2020 v důsledku onemocnění Covid-19 Koronavirus SARS-CoV-2 má negativní vliv nejen na fyzické a duševní, ale také na sociální a finanční zdraví podnikatelů.

V roce 2020 zasáhla Českou republiku pandemie COVID-19, kterou způsobil koronavirus SARS-CoV-2. Stát na krizovou situaci zareagoval přijetím řady mimořádných opatření, která měla přispět k eliminaci šíření koronaviru.

Vydaná opatření negativně postihla řadu fyzických i právnických osob, jimž zásadním způsobem omezila podnikatelskou činnost a způsobila jim rozsáhlé škody. Došlo k omezení provozu prodejen, uzavření restaurací a ubytovacích zařízení, omezení poskytování služeb, rušení sportovních, kulturních i společenských akcí, omezení přeshraniční dopravy, znemožnění výkonu zaměstnání či podnikání. Zejména u restaurací, hotelů, průmyslových podniků a organizátorů akcí tak došlo k propadům tržeb, propouštění zaměstnanců, uzavírání poboček a v některých případech i úplnému ukončení podnikání.

Jako podnikatelé však máte právo na získání finanční kompenzace za škody způsobené v důsledku přijatých protikoronavirových opatření. Vymoci odškodné v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními ale bývá obtížné, jelikož určování nároků, vyčíslování ztrát a prokazování pochybení státu je poměrně složitou disciplínou. Před uplatněním nároků proto doporučujeme využít pomoci specialistů.

Náš advokátní tým se na náhrady škod dlouhodobě specializuje a je připraven vám kvalifikovaně pomoci i se získáním odškodnění za koronavirus. Nicméně na uplatnění nároků na náhradu škody máte pouze omezený čas. Otálení proto není na místě. Kontaktujte nás co nejdříve, ať vaše nároky nezaniknou. Náš tým je vám plně k dispozici.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ