Za újmu způsobenou povinným očkováním dostanete finanční náhradu

20. listopadu 2019 Jiné zdravotní újmy

Sněmovna schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Stát se tak po dlouhém čekání přihlásil k odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou v důsledku povinného očkování. Poškození a jejich blízcí by se tak za zdravotní potíže spojené s očkováním měli dočkat odškodnění, včetně bolestného či náhrady ztráty na výdělku.

Detailní pohled na lékaře podávajícího očkovací látku injekční stříkačkou do dětské paže Zavedením možnosti získání finančního odškodnění do českého právního řádu stát určitým způsobem garantuje bezpečnost vakcíny. U rodičů by mělo odškodné přispět ke snížení odporu vůči očkování jejich dětí.

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona připravený Ministerstvem zdravotnictví, který nově poškozeným umožní získat od státu odškodnění za újmu na zdraví, jež jim vznikla v důsledku podstoupení povinného očkování.

Dosud nesli právní odpovědnost za újmu na zdraví z povinného očkování poskytovatelé zdravotních služeb. Zákonnou povinnost nechat se očkovat však určuje stát, který nově také přebírá odpovědnost za vzniklou újmu a za uhrazení odškodného poškozeným.

Zákon by měl přispět k větší míře proočkovanosti, jelikož přináší záruky váhajícím rodičům, kteří mají z očkování obavy. Zažádat o odškodnění je možné až do tří let od vzniku újmy.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ