Zabavený majetek putuje ve formě odškodnění k obětem trestných činů

20. ledna 2020 Trestné činy

V uplynulém roce dosáhly příjmy z prodeje majetku zabaveného v rámci trestné činnosti rekordní sumy 155 976 541 korun. Tato částka slouží k podpoře těch, kteří byli trestnou činností poškozeni.

Stůl, nad kterým jsou ruce strážníka držícího svazek klíčů Stát se snaží spravedlivě odškodnit oběti trestných činů. Finanční prostředky na pokrytí odškodného získává z prodeje majetku zabaveného od pachatelů trestné činnosti.

Majetek může být zabaven jak organizacím, tak jednotlivcům, kteří porušili zákon. Zabavený majetek může zahrnovat cokoli od finanční prostředků přes vozidla až po nemovitosti. Po vydání soudního rozhodnutí se majetek stává vlastnictvím státu a je připraven k dalšímu využití.

O maximální zpeněžení zabaveného majetku se stará ÚZSVM

Podle zákona je stát oprávněn zabavený majetek dále využít, přičemž prioritou je odškodnění obětí trestných činů. Legislativní rámec pro správu a rozdělení prostředků nastavuje zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů.

V České republice hraje klíčovou roli v procesu přeměny zabaveného majetku na finanční prostředky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Prodej probíhá především formou veřejných dražeb, výběrových řízení s aukcí a elektronických aukcí s cílem získat z prodeje majetku maximální výtěžek.

Peníze z prodaného majetku pomáhají obětem trestných činů

Výnosy z prodeje zabaveného majetku jsou převedeny na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti, z něhož je hrazeno odškodné obětem trestných činů. Odškodnění je poskytováno nejen za majetkovou škodu, ale i za újmu na zdraví, což může poškozeným významně pomoci při rekonvalescenci a opětovném zapojení do běžného života.

ÚZSVM se takto minulý rok podařilo pro oběti trestných činů získat rekordní částku, téměř 156 milionů korun. Nejvyšší suma, bezmála 33 milionů korun, pocházela z případu podání žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích za použití vědomě nepravdivých listin, které měly dokladovat úplné dokončení fotovoltaické elektrárny.

Prodej majetku pocházejícího z trestné činnosti a jeho následné využití k odškodnění obětí ukazuje, že spravedlnost může přinášet hmatatelné výsledky. I když peníze nemohou vždy napravit újmu způsobenou trestným činem, poskytují obětem alespoň určitou formu satisfakce.

Pokud jste se i vy stali obětí trestného činu a chtěli byste se dozvědět o odškodnění více, neváhejte nás kontaktovat.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ