Záznam o dopravní nehodě. Proč ho s sebou vozit?

23. března 2021 Dopravní nehody

Formulář záznamu o dopravní nehodě není povinný, přesto by ho měl mít každý řidič s sebou v autě, jelikož vám v případě dopravní nehody umožní řádně a jednoduše zaznamenat všechny její okolnosti. Celý proces vyšetřování, a především proplacení náhrady škody je pak mnohem snazší.

Auta na dálnici v dešti

Dopravní nehoda je vždy nepříjemnou zkušeností, zejména pokud se neobejde bez zranění, rozsáhlých škod nebo poškození majetku dalších lidí. V takovém případě je potřeba zavolat policii, která nehodu důkladně prošetří.

U méně vážných nehod se obejdete i bez asistence policie. V takovém případě máte však povinnost sepsat společný záznam o vzniku dopravní nehody, podepsat ho a co nejdříve jej doručit pojišťovně viníka dopravní nehody. Záznam musí obsahovat místo a čas, identifikaci účastníků a vozidel, příčiny, průběh a následky dopravní nehody.

Formulář pro záznam o dopravní nehodě lze doporučit, ale mít ho nemusíte

Přestože máte v případě dopravní nehody povinnost vyhotovit o nehodě záznam, zákon vám nenařizuje způsob jeho vyhotovení. Pokud tedy nebudete chtít, nemusíte s sebou jakýkoliv formulář pro zaznamenání dopravní nehody vůbec vozit. V krajním případě můžete záznam sepsat na jakýkoliv papír, klidně i na papír od sekané. Je však možné, že vám takový záznam nebudou chtít ostatní účastníci potvrdit svým podpisem.

Řidičům lze proto doporučit, aby si pro zaznamenání dopravní nehody předem sehnali k tomu určený formulář a měli ho v autě vždy připravený. Záznam má totiž celou řadu náležitostí, bez nichž je neplatný. Po dopravní nehodě můžete být ve stresu a zmatkovat, takže snadno zapomenete na nějakou důležitou informaci, které po vás zákon požaduje. S předtištěným formulářem se vám nic takového nestane. Ideální je využívat tzv. evropský záznam o dopravní nehodě.

Používejte standardizovaný euroformulář, který platí po celé Evropě

Evropský záznam o dopravní nehodě je univerzální a celoevropsky uznatelný. Formulář existuje v různých jazykových verzích, které však mají shodnou grafickou podobu, jednotnou strukturu a totožná políčka, která jsou i stejně očíslovaná. Snadno ho tedy vyplníte, i když zrovna daný jazyk neovládáte.

Formulář si tedy nezapomeňte nejen při cestách po České republice, ale také pokud se chystáte jet do zahraničí. Doporučujeme jej vozit společně se zelenou kartou, která neslouží pouze jako potvrzení o sjednání povinného ručení, ale umožňuje vám také vycestovat do zahraničí bez nutnosti platit další pojištění.

Na vyplnění záznamu o dopravní nehodě trvejte

Můžete si říct, že vyplňování záznamu o dopravní nehodě je zbytečným papírováním. S dalšími účastníky nehody se přece na všem snadno domluvíte i bez formuláře, případně si později zavoláte a všechno dořešíte. Nebo ne?

Pokud nesepíšete záznam o dopravní nehodě, může se vám stát, že viník pojišťovně nehodu nenahlásí, přestože vám to slíbil, a pojišťovna vám odmítne uhradit vzniklou škodu. Zpětné dokazování zavinění nehody a rozsahu poškození vozidel je bez písemného souhlasu viníka velmi složité.

V případě, že s dalšími účastníky záznam o dopravní nehodě nesepíšete, vám také hrozí, že viník nehodu sice oznámí, ale označí sám sebe za poškozeného a vás za viníka. Případně může uvést úplně jiný rozsah poškození, které zdaleka nebude odpovídat skutečně způsobeným škodám.

Nikdy se nenechte dotlačit k tomu, že „to přece nějak vyřešíte i bez záznamu“. I když jste po dopravní nehodě ve stresu, spěcháte nebo nechcete zbytečně zdržovat ostatní, vždy trvejte na sepsání záznamu o nehodě. Pokud s tím druhá strana nebude souhlasit, nezdráhejte se zavolat policii.

Záznam o nehodě je základem pro získání náhrady škody, někdy ale nestačí

Vyplněný záznam o dopravní nehodě umožňuje pojišťovně posoudit vznik škody a vyplatit vám adekvátní náhradu. Ze zkušenosti však můžeme říct, že samotný formulář mnohdy k uplatnění nároku na náhradu škody nestačí.

Někdy se stane, že řidiči ve stresu nevyplní záznam o dopravní nehodě dostatečně. Je proto lepší se před jeho vyplňováním trochu uklidnit, abyste uvedli všechno řádně a nezapomněli na nic důležitého, třeba na svědky dopravní nehody, kteří by mohli následně potvrdit okolnosti jejího vzniku.

Jeden arch záznamu o dopravní nehodě si vždy nechte pro sebe. Nespokojte se s ujištěním druhé strany, že záznam pojišťovně doručí. Hrozilo by vám, že viník dopravní nehodu vůbec nenahlásí nebo následně uvede do záznamu jiné skutečnosti, což by mohlo vést ke krácení odškodného či průtahům při jeho vyplacení. Někdy se však účastníci pokouší falšovat záznam o nehodě i přesto, že jste svou kopii obdrželi. Pro takové případy se hodí fotodokumentace dopravní nehody nebo záznam z kamery v autě, který prokáže skutečné okolnosti vzniku nehody a přispěje ke zrychlení vyřízení škody.

Při vyřizování odškodného si nechte pomoci od odborníků

Máte-li jakýkoliv problém s viníkem, pojišťovnou nebo jen chcete mít jistotu, že za dopravní nehodu obdržíte co nejvyšší odškodnění, obraťte se na nás.

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem nebo problémem, který vás trápí. Naši specializovaní advokáti s vámi případ rádi zkonzultují a pomohou vám získat náležité odškodnění. Nikam přitom nemusíte, s námi můžete vše vyřešit jednoduše po telefonu nebo online.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ