Odškodnění jiné zdravotní újmy

Pokousal vás cizí pes? Selhaly vám brzdy u auta, protože je v servisu špatně opravili? Jestliže vám někdo svým pochybením způsobil škodu, zajistíme pro vás její náhradu.

Pokud jste vinou někoho jiného utrpěli újmu na zdraví nebo na majetku, máte nárok na odškodnění. Na první pohled přitom nemusí být vždy zcela zřejmé, že za vaše poškození zdraví někdo odpovídá, ale často tomu tak je. Život je velmi pestrý, a proto i případů, při nichž může dojít ke vzniku zdravotní újmy může být celá řada.

Získejte maximální odškodnění

Došlo-li k újmě na vašem zdraví, neváhejte se na nás obrátit.

Podrobně prostudujeme váš případ, posoudíme vaše nároky na získání náhrady za způsobenou zdravotní újmu, pomůžeme vám se zajištěním důkazů, zařídíme pro vás kvalitní lékařské posudky od odborníků z oboru, navrhneme optimální řešení pro dosažení maximální výše odškodného, zastoupíme vás při jednání se subjektem, který je za váš úraz odpovědný, a v případě potřeby vás zastoupíme i při soudním vymáhání vašich nároků.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadat případ