Odškodnění nemoci z povolání

Trpíte v důsledku působení škodlivých vlivů při výkonu vaší profese nemocí z povolání? Pokud vám nemoc z povolání zasáhne do života, zajistíme, abyste získali náležité finanční odškodnění.

Nemocí z povolání může být celá řada a mohou se projevovat různými způsoby. Při nemoci z povolání přitom máte nárok nejen na dorovnání rozdílu mezi příjmem před nemocí a po jejím propuknutí, ale i na další druhy náhrad. Zaměstnavatelé se však placení náhrad za způsobenou újmu snaží často vyhnout například tvrzením, že nemoc z povolání nevznikla v důsledku aktuálního zaměstnání, ale je důsledkem předchozích zaměstnání, a podobně.

Pro případ nemocí z povolání jsou přitom všichni zaměstnavatelé povinně pojištěni. Vaše odškodnění tedy nepůjde z firemních peněz, ale uhradí vám jej pojišťovna. Nemusíte se proto obávat, že by váš zaměstnavatel neměl dostatek finančních prostředků pro uhrazení plné výše vašeho odškodného.

Získejte maximální odškodnění

Máte-li podezření na nemoc z povolání, neváhejte se na nás obrátit.

Váš případ bezplatně zanalyzujeme, posoudíme vaše nároky na získání náhrady za způsobenou újmu, pomůžeme vám se zajištěním důkazů, zařídíme pro vás kvalitní lékařské posudky od odborníků z oboru, zastoupíme vás při jednání s pojišťovnou, zaměstnavatelem i v případných soudních sporech a vymůžeme vám odškodnění, které vám právem náleží.

Můžete se spolehnout, že s námi získáte za nemoc z povolání maximální odškodnění. Pokud jste již odškodnění dostali, pak zkontrolujeme, zda vám bylo vyplaceno v odpovídající výši a případně pomůžeme s uplatněním dalších nároků.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadat případ