Odškodnění pracovního úrazu

Utrpěli jste v práci úraz a zaměstnavatel vám odmítá vyplatit odškodné nebo se vám jeho výše zdá nízká? Postaráme se, abyste dostali odškodnění ve výši, která vám náleží.

Pracovním úrazem je úraz, který se vám stal při plnění pracovních úkolů bez ohledu na to, zda k tomu došlo přímo na pracovišti nebo mimo něj, např. na služební cestě. V každém případě vám za pracovní úraz náleží odškodné.

U pracovních úrazů bývá snaha o získání odškodnění na vlastní pěst velmi problematická. Zaměstnavatelé se mohou snažit zpochybnit, že úraz vznikl při plnění pracovních povinností, nebo se mohou snažit přenést odpovědnost na zaměstnance tvrzením, že k úrazu došlo v důsledku porušení bezpečnosti práce nebo nedodržení platných předpisů.

Odškodnění pracovního úrazu je přitom hrazeno ze zákonného pojištění, které povinně musí mít každý zaměstnavatel. Vaše odškodnění tedy nepůjde z firemních peněz, ale uhradí vám jej pojišťovna. Nemusíte se proto obávat, že by váš zaměstnavatel neměl dostatek finančních prostředků pro uhrazení plné výše vašeho odškodného.

Získejte maximální odškodnění

Jestliže jste utrpěli pracovní úraz, neváhejte se na nás obrátit.

Váš případ bezplatně zanalyzujeme, posoudíme vaše nároky na získání náhrady za způsobenou škodu na zdraví, pomůžeme vám se zajištěním důkazů o vzniku pracovního úrazu, zařídíme pro vás kvalitní lékařské posudky od odborníků z oboru, zastoupíme vás při jednání s pojišťovnou, zaměstnavatelem i v případných soudních sporech. Jednoduše vám vymůžeme odškodnění v takové výši, která vám náleží.

Pokud jste již odškodnění dostali, pak zkontrolujeme, zda vám bylo vyplaceno v odpovídající výši, a případně pomůžeme s uplatněním dalších nároků.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadat případ