Odškodnění úrazu na veřejném místě

Uklouzli jste na ledu nebo zakopli na rozbitém chodníku? Podklouzlo vám to na čerstvě vytřené podlaze na úřadě nebo v nákupním centru? Spadl na vás ze střechy kus ledu? Podnikneme všechny kroky k získání vašeho odškodnění od subjektu, který vám zanedbáním svých povinností zranění způsobil.

Pokud jste v důsledku zanedbání povinností třetí osoby utrpěli zranění, máte jako poškozený právo na náhradu škody.

U takovýchto úrazů platí, že k úspěšnému vymáhání odškodnění je potřeba zajistit případné svědky, pořídit fotodokumentaci daného místa nebo jiné dokumenty, které nám následně pomohou domoci se maximálního odškodnění. Ze zkušeností víme, co je v takových situacích důležité zajistit a jak jednat s těmi, kdo jsou za vaše zranění odpovědní.

Získejte maximální odškodnění

Jestliže se vám přihodil úraz na veřejném místě, neváhejte se na nás obrátit.

Váš případ bezplatně zanalyzujeme, posoudíme vaše nároky na získání náhrady za způsobenou zdravotní újmu, pomůžeme vám se zajištěním důkazů, zařídíme pro vás kvalitní lékařské posudky od odborníků z oboru, zastoupíme vás při jednání o vašem odškodnění u města, obce nebo jiného subjektu, který nese odpovědnost za váš úraz, a pokud nedojde k mimosoudnímu vyrovnání, zastoupíme vás v soudních sporech o náhradu vzniklé škody. Můžete se spolehnout, že s námi získáte za svůj úraz maximální odškodnění.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadat případ