Odškodnění za koronavirus

Zasáhla vás nebo vaše podnikání krizová opatření proti koronaviru? Pomůžeme vám získat adekvátní náhradu za způsobené škody.

Celé řadě fyzických i právnických osob vznikly v souvislosti s mimořádnými protikoronavirovými opatřeními nezanedbatelné škody. Odpovědnost za tyto škody nese stát, který opatření v rámci eliminace šíření koronaviru přijal. Každý, kdo byl krizovými opatřeními ekonomicky zasažen, má právo dožadovat se po státu patřičného odškodnění.

Dotčeným osobám náleží náhrada za skutečnou škodu, ušlý zisk a v méně obvyklých případech také za újmu na zdraví.

Skutečnou škodou je přitom myšlena hodnota, o kterou se váš majetek v důsledku přijatých opatření zmenšil. Skutečná škoda může zahrnovat mzdy a odvody zaměstnanců, kterým nemohla být přidělována práce, nájem, náklady na provoz nebo jeho přerušení, náklady spojené se zajištěním zpřísněných hygienických pravidel, náklady na likvidaci zásob nebo znehodnocení materiálu, sankce za nedodržení smluvních závazků, náklady spojené se znovuotevřením či jiné zbytečně vynaložené náklady vzniklé v důsledku omezení podnikatelské činnosti.

Ušlý zisk pak představuje hodnotu, o kterou se váš majetek v důsledku přijatých opatření nezvětšil, přestože se dle všeho zvětšit měl. Jinými slovy se jedná o zisk, kterého byste dosáhli, kdyby k přijetí mimořádných opatření nedošlo. K ušlému zisku může dojít například uzavřením vaší provozovny či zákazem vývozu zboží.

Získejte maximální odškodnění

Pokud vám v důsledku protikoronavirových opatření byla způsobena nějaká škoda, neváhejte se na nás obrátit.

Náš advokátní tým se na oblast odškodnění dlouhodobě specializuje a má řadu zkušeností jak s mimosoudním, tak i soudním vymáháním náhrady škody. O vymožení odškodného se postaráme od začátku do konce a zajistíme, abyste za vzniklé škody získali maximální finanční kompenzaci. Vše spolu přitom můžeme vyřešit i elektronicky, bez nutnosti osobního setkání.

V rámci vymáhání odškodného za koronavirus:

  • Poskytneme informační servis – Poskytneme vám aktuální informace k náhradám škody způsobené v důsledku přijatých opatření.
  • Posoudíme nároky na odškodnění – Zanalyzujeme vzniklé škody a ověříme, jestli byly splněny veškeré podmínky získání odškodného.
  • Prokážeme příčinnou souvislost – Popíšeme a doložíme existenci příčinné souvislosti mezi vaší ztrátou a nesprávným úředním postupem, rozhodnutím veřejné moci, nouzovým stavem, krizovým či mimořádným opatřením, které vedlo k omezení vašeho podnikání.
  • Vyčíslíme vzniklé škody – Vypočítáme správnou výši ušlého zisku a určíme skutečné škody, které vám v důsledku protikoronavirových opatření vznikly.
  • Zkompletujeme veškeré podklady – Poskytneme vám asistenci při získávání všech dokumentů a informací a připravíme další důkazní materiál, který bude pro prokázání vzniku škody a uplatnění práva na získání finanční náhrady potřeba.
  • Zajistíme znalecké posudky – Pokud bude potřeba nárok na získání odškodného podložit znaleckým posudkem, zajistíme jeho zpracování od prověřeného soudního znalce.
  • Uplatníme nároky mimosoudně – Nároky na náhradu vzniklé škody uplatníme mimosoudní cestou u příslušného orgánu krizového řízení (Vlády České republiky, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví) či u vaší pojišťovny.
  • Uplatníme nároky soudní cestou – Pokud odpovědné státní orgány odmítnou uplatněným nárokům vyhovět, budeme odškodné vymáhat v rámci soudního řízení, během kterého vás zastoupí profesionální advokát.
  • Poskytneme vám kvalifikovanou právní pomoc – Náš advokátní vám bude k dispozici pro odbornou konzultaci oblasti náhrady škody a poradí vám s dalšími záležitostmi ohledně uplatnění nároků.

Spolupráce s námi je bez rizika. Odměna za naše služby nám náleží pouze v případě úspěšně vymoženého odškodnění.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ