Trestný čin

Stali jste se obětí trestného činu? Nebo jste byli neprávem obviněni ze spáchání trestného činu nebo dokonce neoprávněně vzati do vazby? Ve všech těchto případech máte nárok na odškodnění, který pro vás vymůžeme.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete způsobenou škodu škodu vymáhat po pachateli nebo vám ji alespoň částečně uhradí stát. Při uplatnění škody v trestním řízení však oběti často dosáhnout pouze minimálního odškodnění a často se dále ani nedomáhají svých nároků v civilním řízení. My vás efektivně zastoupíme jak v pozici poškozeného v trestním řízení, tak při civilním vymáhání vašich nároků na odškodné.

Pokud jste byli neprávem obviněni ze spáchání trestného činu nebo dokonce neoprávněně vzati do vazby, můžete po státu požadovat náhradu škody nebo alespoň její části.

 

Získejte maximální odškodnění

Stali jste se obětí trestného činu nebo jste byli neoprávněně obviněni z jeho spáchání, neváhejte se na nás obrátit.

My váš případ bezplatně zanalyzujeme, posoudíme vaše nároky na získání náhrady za způsobenou zdravotní újmu, pomůžeme vám se zajištěním důkazů, zařídíme pro vás kvalitní lékařské posudky od odborníků z oboru, zastoupíme vás při vymáhání vašich nároků pachatelům trestného činu i vůči státu včetně zastupování v případných soudních sporech a zajistíme vám vyplacení odpovídající náhrady vzniklé škody. Můžete se spolehnout, že s námi získáte maximální odškodnění.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadat případ