Měli jste pracovní úraz? Nárok na odškodnění od zaměstnavatele máte i v případě predispozic k onemocnění!

Vážný pracovní úraz je pro poškozené zaměstnance náročnou životní zkouškou. Náhle se ocitáte bez stálého příjmu a můžete se snadno dostat do finanční tísně. V takovém případě máte právo na odškodnění újmy na zdraví. Na váš nárok na odškodné přitom nemají vliv ani predispozice pro vznik nemoci či zranění. K tomuto názoru dospěl Nejvyšší soud, který se zabýval vznikem pracovního úrazu, k němuž měl zaměstnanec určité předpoklady.

Bota nad hřebíkem Vážná újma na zdraví způsobená v zaměstnání vás může na dlouhou dobu vyřadit z pracovního procesu a negativně ovlivnit vaši životní úroveň. Odškodnění pracovního úrazu vám však náleží i v případě, že jste k úrazu či onemocnění měli předpoklady.

Poškozený zaměstnanec pocítil při zvedání břemen prudkou bolest v oblasti bederní a krční páteře, která se dále rozvíjela do bolesti hlavy a brnění levé ruky. Lékařské vyšetření ukázalo, že u zaměstnance došlo v důsledku vykonávané práce k újmě na zdraví. Tato újma u něj vyvolala pracovní neschopnost a následně vznik invalidity.

Zaměstnavatel pracovní úraz uznal, odškodné ale výrazně zkrátil

Poškozený zaměstnanec se domáhal odškodnění za pracovní úraz ve výši zhruba 700 000 Kč a pravidelné úhrady měsíční renty ve výši přibližně 7 800 Kč. Zaměstnavatel sice pracovní úraz uznal, avšak pouze v částečné výši. S tím poškozený zaměstnanec nesouhlasil a podal žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 k vymožení plného odškodnění za pracovní úraz.

Obvodní soud nejdříve rozhodl, že jsou nároky zaměstnance k odškodnění pracovního úrazu oprávněné pouze do výše 30 %. Argumentoval tím, že zaměstnanec již před pracovním úrazem trpěl degenerativní změnou páteře a měl tedy větší předpoklady ke vzniku úrazu. Zaměstnanec na to reagoval podáním odvolání, ale soud svůj původní výrok potvrdil. Zaměstnanec se tedy obrátil na Nejvyšší soud.

Na odškodnění pracovního úrazu máte nárok i v případě predispozic k onemocnění

Nejvyšší soud věc znovu projednal a rozhodl, že ruší rozhodnutí obvodního soudu, který bude muset celou věc znovu projednávat. Důvodem je fakt, že ani určitá predispozice zaměstnance k nějakému onemocnění nezbavuje zaměstnavatele povinnosti nést odpovědnost za pracovní úraz. Pracovní úraz byl jednou z nezanedbatelných příčin škody, která zaměstnanci tímto vznikla, a tím pádem má zaměstnanec jednoznačný nárok získat od svého zaměstnavatele odškodnění v plné výši.

Tímto rozsudkem Nejvyšší soud jasně stanovil, že i pokud máte jisté předpoklady pro onemocnění či úraz, nemá to vliv na váš nárok na odškodnění. Pokud vás tedy pracovní úraz omezil v možnosti být zapojen do pracovního procesu nebo žít život bez omezení, měl by vám zaměstnavatel, u kterého jste si pracovní úraz způsobili, vyplatit náležité odškodné.

Měli jste pracovní úraz, který vám dlouhodobě znepříjemnil život? Pomůžeme vám za něj získat maximální odškodné, a to i v případě, že vám již byla určitá část vyplacena. Naši specialisté jsou připraveni vám zodpovědět všechny vaše otázky ohledně odškodnění. Obraťte se na nás co nejdříve, ať se zbytečně nepřipravíte o peníze.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ