Počet smrtelných pracovních úrazů klesá. Jaká opatření zachraňují životy?

27. ledna 2020 Pracovní úrazy

Nedávno zveřejněné statistické údaje ukazují, že počet smrtelných pracovních úrazů v České republice klesá. Jedná se o trend, který můžeme pozorovat posledních několik let.

Snímek moderního průmyslového pracoviště s pracovníkem vybaveným přilbou a reflexním pracovním oděvem Přilba, ochranné brýle a patřičný pracovní oděv dokáží společně s bezpečnostními opatřeními účinně chránit zdraví pracovníků.

Data Českého statistického úřadu potvrzují, že opatření pro zajištění větší bezpečnosti na pracovišti fungují. V první polovině minulého roku klesl počet smrtelných úrazů o třetinu.

Inovace a vzdělávání na prvním místě

Zlepšení v oblasti pracovní bezpečnosti lze přičíst řadě faktorů, od technologických inovací po zvýšené vzdělávání zaměstnanců v otázkách bezpečnosti práce.

Velké společnosti pod tlakem veřejnosti a zákonodárců implementují pokročilé bezpečnostní systémy a pořádají pravidelná školení. Tato opatření vedou k vytvoření bezpečnostní kultury, která chrání pracovníky před potenciálním nebezpečím.

Důležitou příčinou poklesu úmrtí na pracovišti je zavedení cílených preventivních programů zaměřených na konkrétní rizika spojená s různými odvětvími.

Rovněž bezpečnostní regulace jsou dnes přísnější a zaměřují se na specifika jednotlivých profesí. To zahrnuje vše od vyžadování ochranných pomůcek přes zavedení lepších pracovních postupů až po zlepšení pracovního prostředí.

Nejrizikovější jsou nováčci ve stavebnictví

Klíčovou roli v snižování počtu smrtelných úrazů hraje vzdělávání zaměstnanců. Pracovníci jsou lépe informováni o možných nebezpečích a o tom, jak by se měli zachovat v různých situacích.

Zvláště nováčci jsou pečlivě školeni v pravidlech bezpečnosti, což by mělo vést ke snížení počtu úrazů v prvních měsících pracovního poměru. Právě nováčci jsou totiž nejrizikovější skupinou, která tvoří celou polovinu počtu vážných pracovních úrazů. Oborem, kde hrozí pracovníkům nejvyšší riziko, je stavebnictví. Každý druhý smrtelný pracovní úraz se pak stává mužům při práci ve výškách.

Přestože se sice celkově snížil počet smrtelných pracovních úrazů, podle posledních statistik bylo v první polovině loňského roku v pracovní neschopnosti téměř 230 tisíc pracovníků. Jde tak o nejvyšší průměrný denní stav práce neschopných zaměstnanců od prvního pololetí 2008.

Snižující se počet smrtelných úrazů je příznivým ukazatelem, který dokazuje účinnost zavedených bezpečnostních opatření. Je však důležité nepolevit ve snaze o další zlepšení a neustále se snažit o to, aby každý pracovník přišel ze své směny zpátky domů zdravý a v pořádku.

Pokud by se vám i přes přijatá bezpečnostní opatření na pracovišti cokoli přihodilo, neváhejte se obrátit na naše advokátní pracovníky. Rádi vám pomůžeme domoci se svých práv.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ