Záznam o pracovním úrazu – každé slovo se počítá

19. září 2022 Pracovní úrazy

Úraz na pracovišti si žádný zaměstnavatel nepřeje. Přesto musejí být zaměstnavatelé na tuto situaci připraveni. Když dojde k úrazu na pracovišti, začíná nejen běžet čas pro poskytnutí první pomoci, ale také lhůty pro provedení nezbytných administrativních kroků. Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří vyhotovení záznamu o pracovním úrazu.

Detail rukou držících pero nad formulářem, který leží na stole Správně vyplněný formulář o pracovním úrazu může být klíčovým dokumentem pro získání adekvátního odškodnění. Někteří zaměstnavatelé si však s jeho pečlivým vyplněním hlavu příliš nelámou.

V České republice je povinnost zaznamenat informace o pracovní úrazu zakotvena v zákoníku práce a v příslušných bezpečnostních předpisech. Záznam o úrazu není pouze formalita, ale také základním dokumentem pro zajištění práv zaměstnanců.

Záznam o pracovním úrazu je důležitým dokumentem, který slouží nejen jako základ pro řízení o odškodném, ale také pro analýzu příčin a následné zlepšení bezpečnosti práce.

Záznam o pracovním úrazu musí zpravidla obsahovat:

  1. Identifikační údaje zaměstnavatele i zaměstnance.
  2. Popis situace – co přesně se stalo, za jakých okolností, při jaké činnosti.
  3. Svědectví a výpovědi osob přítomných na místě úrazu.
  4. Zápis o poskytnuté první pomoci a následné lékařské péči.
  5. Výsledek šetření příčin úrazu, jež by mělo pomoci předcházet v budoucnu podobným incidentům.

Detailní zpracování je zásadní pro získání odškodného

Záznam by měl být vyhotoven co nejdříve po úrazu, aby byly informace co nejpřesnější. Postupem času totiž můžete některé zásadní detaily zapomenout.

Správné a pečlivé vyplnění záznamu o pracovním úrazu není pouhou záležitostí splnění legislativních požadavků. Je to také otázka morální odpovědnosti a péče o zaměstnance. Chyby v záznamu mohou vést ke komplikacím při vyřizování pojistné události.

Záznam může pomoci zlepšit bezpečnost na pracovišti

Nedílnou součástí aktivit, které by zaměstnavatel měl v souvislosti s pracovními úrazy provádět, je vzdělávání zaměstnanců a implementace preventivních opatření. Analýza záznamů o úrazech by se měla odrazit v zavedení nových bezpečnostních procedur nebo ve zlepšení těch stávajících.

Z tohoto důvodu by se nemělo brát vyhotovení záznamu na lehkou váhu. Zaměstnavatel by k němu měl přistoupit s maximální pečlivostí a odpovědností. Záznam by navíc měl být archivován po dobu stanovenou zákonem, což umožní přístup k informacím i po řadě let.

Získejte za pracovní úraz náležité odškodné

Pracovní úraz představuje stresující zkoušku pro všechny zúčastněné. Správně vyhotovený záznam o pracovním úrazu je klíčový pro spravedlivé odškodnění a současně by měl být základem pro budování bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny.

Pokud záznam o vašem pracovním úrazu nesplňuje legislativní požadavky nebo váš zaměstnavatel podcenil bezpečností opatření na pracovišti, neváhejte nás kontaktovat a zkonzultujte svůj pracovní úraz s našimi advokátními pracovníky. Rádi vám pomůžeme se v problematice zorientovat, poskytneme vám potřebné informace a postaráme se o to, abyste obdrželi odškodné, které vám právem náleží.

Získejte odškodnění ve výši, která vám opravdu náleží

Obraťte se na nás včas a nechte uplatnění svých nároků na našich specialistech.

Zadejte případ